ลด 20%

Stafford House International

เรียน 12 weeks = £208/week (=   97,344 THB) เรียน 24 weeks = £172/week (= 160,992 THB) เรียน 36 weeks = £164/week (= 230,256 THB) เรียน 48 weeks = £164/week (= 307,008 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Oct 2019

Oxford House College (OHC)

เรียน 12 weeks = $268/week (=   73,968 THB) เรียน 24 weeks = $248/week (= 136,896 THB) เรียน 36 weeks = $244/week (= 202,032 THB) เรียน 48 weeks = $244/week (= 269,376 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019

Oxford House College (OHC)

เรียน 12 weeks = $268/week (=   73,968 THB) เรียน 24 weeks = $248/week (= 136,896 THB) เรียน 36 weeks = $244/week (= 202,032 THB) เรียน 48 weeks = $244/week (= 269,376 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019

Oxford House College

เรียน 12 weeks = $256/week (=   70,656 THB) เรียน 24 weeks = $232/week (= 128,064 THB) เรียน 36 weeks = $228/week (= 188,784 THB) เรียน 48 weeks = $228/week (= 251,712 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019

Oxford House College (OHC)

เรียน 12 weeks = $256/week (=  70,656 THB) เรียน 24 weeks = $232/week (= 128,064 THB) เรียน 36 weeks = $228/week (= 188,784 THB) เรียน 48 weeks = $228/week (= 251,712 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019

Oxford International English Schools

เรียน 12 weeks = £160.80/week (=   75,254 THB) เรียน 24 weeks = £142.40/week (= 133,286 THB) เรียน 36 weeks = £142.40/week (= 199,930 THB) เรียน 48 weeks = £142.40/week (= 266,573 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Aug 2019

Stafford House International

เรียน 12 weeks = £137.50/week (=   64,350 THB) เรียน 24 weeks = £137.50/week (= 128,700 THB) เรียน 36 weeks = £137.50/week (= 193,050 THB) เรียน 44 weeks = £138.75/week (=238,095 THB)* โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Nov 2019

Oxford International English Schools

เรียน 12 weeks = £176.80/week (=   82,743 THB) เรียน 24 weeks = £157.60/week (= 147,514 THB) เรียน 36 weeks = £157.60/week (= 221,270 THB) เรียน 48 weeks = £157.60/week (= 295,027 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Aug 2019

FrancesKing School of English

เรียน 12 weeks = £176/week (=   86,592 THB) เรียน 24 weeks = £176/week (= 173,184 THB) เรียน 36 weeks = £176/week (= 259,776 THB) เรียน 48 weeks = £176/week (= 346,368 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019

Stafford House International

เรียน 12 weeks = £212/week (=  99,216 THB) เรียน 24 weeks = £184/week (= 172,224 THB) เรียน 36 weeks = £176/week (= 247,104 THB) เรียน 48 weeks = £176/week (= 329,472 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Oct 2019