ลด 20% + ฟรี Airport Pick Up

LAL Language Centres

เรียน 12 weeks = $260/week (=   99,840 THB) เรียน 24 weeks = $268/week (= 205,824 THB) เรียน 36 weeks = $268/week (= 308,736 THB) เรียน 48 weeks = $268/week (= 411,648 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 May 2019

LAL Language Centres

เรียน 12 weeks = £168/week (=   82,656 THB) เรียน 24 weeks = £160/week (= 157,440 THB) เรียน 36 weeks = £160/week (= 236,160 THB) เรียน 48 weeks = £160/week (= 314,880 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 May 2019

LAL Language Centres

เรียน 12 weeks = £180/week (=   88,560 THB) เรียน 24 weeks = £168/week (= 165,312 THB) เรียน 36 weeks = £168/week (= 247,968 THB) เรียน 48 weeks = £168/week (= 330,624 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 May 2019