ลด 10 – 15%

Christchurch College of English Limited (CCEL)

เรียน 12 weeks = $342/week (=   90,288 THB) เรียน 24 weeks = $323/week (= 170,544 THB) เรียน 36 weeks = $323/week (= 255,816 THB) เรียน 48 weeks = $323/week (= 356,592 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Aug 2019

Christchurch College of English Limited (CCEL)

เรียน 12 weeks = $342/week (=   90,288 THB) เรียน 24 weeks = $323/week (= 170,544 THB) เรียน 36 weeks = $323/week (= 255,816 THB) เรียน 48 weeks = $323/week (= 356,592 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Aug 2019