สถาบันในประเทศออสเตรเลียเปิดสอนสาขาวิชาชีพแบ่งเป็น 2 ระดับใหญ่ๆได้แก่ Certificate และ Diploma
ระยะเวลาหลักสูตรโดยทั่วไป 1 – 2 ปี

สาขาวิชาคุณสมบัติผู้สมัครเรียนเอกสารสมัครเรียนเบื้องต้น
• Accounting
• Business Marketing
• Business Management
• Business Leadership
ผู้สมัคร Certificate Level
          • จบมัธยม 5 ขึ้นไป
ผู้สมัคร Diploma Level
          • จบมัธยม 6 ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไป
• ใบเกรดแสดงผลการเรียน
• จดหมายรับรองงาน (ถ้ามี)
• สำเนาพาสปอร์ต
ชื่อสถาบันชื่อเมือง
Academia International Melbourne
Academies Australasia Melbourne / Sydney
Australian Institute of Technical Training (AITT)Melbourne
Australian National College Melbourne
Australian Pacific CollegeBrisbane/ Gold Coast/ Melbourne/ Sydney city/ Bondi/ Manly Beach
Australian Skills Management Institute (ASMI) Brisbane
Berkeley Business InstituteSydney
Cairns College of English & Business (CCEB) Cairns
Cambridge Academy of EnglishBrisbane
Duke CollegeSydney
Holmes Institute Cairns
Greystone College Brisbane / Melbourne / Sydney
Insight Academy Melbourne
Lexis Training Brisbane/ Byron Bay/ Noosa/ Perth / Sunshine Coast
Lloyds International CollegeSydney
Lonsdale InstituteMelbourne / Sydney
Macquarie Education Group Australia (MEGA)Sydney
Mercury CollegesSydney
Russo Business SchoolBrisbane
Shafston International CollegeBrisbane
Sydney School of Business and Technology (SSBT)Sydney
TAFE Queenslandhttps://get-study.com/?page_id=3594Brisbane / Cairns / Gold Coast
The Eagle Academy Brisbane / Gold Coast
The Sydney Business Travel and Academy (SBTA)Sydney
Times AcademySydney
Universal Institute of Technology (UIT)Melbourne
York Business Institute Sydney


สาขาวิชาคุณสมบัติผู้สมัครเรียนเอกสารสมัครเรียนเบื้องต้น
• Information Technology
• Information Networking
• Software Development
• Animation & Visual Effects
• Digital & Interactive Games
ผู้สมัคร Certificate Level
          • จบมัธยม 5 ขึ้นไป
ผู้สมัคร Diploma Level
          • จบมัธยม 6 ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไป
• ใบเกรดแสดงผลการเรียน
• จดหมายรับรองงาน (ถ้ามี)
• สำเนาพาสปอร์ต

ชื่อสถาบันชื่อเมือง
Academies Australasia Melbourne / Sydney
Macquarie Education Group Australia (MEGA)Sydney
TAFE QueenslandBrisbane/ Cairns/ Gold Coast
York Business InstituteSydney

สาขาวิชาคุณสมบัติผู้สมัครเรียนเอกสารสมัครเรียนเบื้องต้น
• Patisserie
• Commercial Cookery
• Events Management
• Hospitality
• Travel and Tourism
ผู้สมัคร Certificate Level
          • จบมัธยม 5 ขึ้นไป
ผู้สมัคร Diploma Level
          • จบมัธยม 6 ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไป
• ใบเกรดแสดงผลการเรียน
• จดหมายรับรองงาน (ถ้ามี)
• สำเนาพาสปอร์ต
ชื่อสถาบันชื่อเมือง
Academia International Brisbane / Melbourne
Academies Australasia Melbourne / Sydney
Australian Institute of Technical Training (AITT)Melbourne
Australian Pacific CollegeBrisbane/ Melbourne/ Sydney/ Bondi/ Manly
Australian Skills Management Institute (ASMI) Brisbane
Cairns College of English & Business (CCEB) Cairns
Duke CollegeSydney
Holmes Institute Cairns/ Gold Coast/ Sydney
Le CulinaireSydney
Lexis TrainingPerth
Macquarie Education Group Australia (MEGA)Sydney
Sydney School of Business and Technology (SSBT)Sydney
TAFE Queensland Brisbane / Cairns / Gold Coast
The Sydney Business Travel and Academy (SBTA)Sydney

สาขาวิชาคุณสมบัติผู้สมัครเรียนเอกสารสมัครเรียนเบื้องต้น
• Hairdressing
• Beauty Therapy
• Make up
• Salon Management
• Fashion
• Graphic Design
• Interactive Media
• Interior Design and Decoration
• Music
• Photography
• Visual Arts
ผู้สมัคร Certificate Level
          • จบมัธยม 5 ขึ้นไป
ผู้สมัคร Diploma Level
          • จบมัธยม 6 ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไป
• ใบเกรดแสดงผลการเรียน
• จดหมายรับรองงาน (ถ้ามี)
• สำเนาพาสปอร์ต
• Portfolio (สำหรับบางสาขาวิชา)
ชื่อสถาบันชื่อเมือง
Academia International Melbourne
Australian Institute of Technical Training (AITT)Melbourne
Australian Pacific CollegeGold Coast/ Melbourne/ Sydney City
Duke CollegeSydney
Lexis Training Sunshine Coast
TAFE Queensland Brisbane / Cairns / Gold Coast

สาขาวิชาคุณสมบัติผู้สมัครเรียนเอกสารสมัครเรียนเบื้องต้น
       • Fitness and Sport

สำหรับอาชีพดังนี้
       • Sports Coach
       • Personal Trainer
       • Gym Manager
       • Fitness Instructor
       • Sports and Fitness Worker
       • Sports Development Officer
ผู้สมัคร Certificate Level
          • จบมัธยม 5 ขึ้นไป
ผู้สมัคร Diploma Level
          • จบมัธยม 6 ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไป
• ใบเกรดแสดงผลการเรียน
• จดหมายรับรองงาน (ถ้ามี)
• สำเนาพาสปอร์ต
ชื่อสถาบันชื่อเมือง
TAFE Queensland Brisbane / Gold Coast
The Eagle Academy Brisbane / Gold Coast

สาขาวิชาคุณสมบัติผู้สมัครเรียนเอกสารสมัครเรียนเบื้องต้น
       • Childcare
       • Aged Care

สำหรับอาชีพดังนี้
       • Early Childhood Teacher
       • Family Day Care Carer
       • Child Care Worker
       • Preschool Aide
       • Family Day Care Worker
       • Nanny
       • Ageing Support
       • Individual Support
ผู้สมัคร Certificate Level
          • จบมัธยม 5 ขึ้นไป
ผู้สมัคร Diploma Level
          • จบมัธยม 6 ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไป
• ใบเกรดแสดงผลการเรียน
• จดหมายรับรองงาน (ถ้ามี)
• สำเนาพาสปอร์ต
ชื่อสถาบันชื่อเมือง
Academia InternationalBrisbane, Melbourne
Australian Institute of Technical Training (AITT)Melbourne
Cairns College of English & Business (CCEB)Cairns
International House (ih)Sydney
Mercury CollegeAdelaide, Hurstville
Shafston International CollegeBrisbane
Sarina Russo InstituteBrisbane
Sydney School of Business and Technology (SSBT)Sydney
Times AcademySydney