ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลประเทศ

ออสเตรเลีย

ภูมิประเทศ และจำนวนประชากร

ออสเตรเลียเป็นประเทศประกอบด้วยแผ่นดินหลักของทวีป มีเนื้อที่ 7,682,300 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 เนื้อที่ 1 ใน 3 ของประเทศเป็นทะเลทราย ประชากรตั้งถิ่นฐานหนาแหน่นอยู่แถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศรวมทั้งทางตะวันตกเฉียงใต้เพราะเป็นเขตที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์และมีฝนตกชุกกว่า ภูมิอากาศของประเทศออสเตรเลียมีทั้งที่เป็นเขตร้อนและเขตอบอุ่น เนื้อที่ส่วนใหญ่ของรัฐ Northern Territory, Queensland และบางส่วนของรัฐ Western Australia ตั้งอยู่ในเขตร้อนเหมือนประเทศไทย นอกนั้นอยู่ในเขตอบอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ยแตกต่างกันในแต่ละรัฐ ระหว่าง 27°C ตอนเหนือสุดถึง 13°C ตอนใต้สุด

รัฐ และเมืองต่างๆของออสเตรเลีย

ออสเตรเลียแบ่งเขตการปกครอง 6 รัฐ ได้แก่

รัฐในออสเตรเลียเมืองหลวง
1. New South WalesSydney
2. QueenslandBrisbane
3. South AustraliaAdelaide
4. TasmaniaHobart
5. VictoriaMelbourne
6. Western AustraliaPerth

สภาพอากาศ

ฤดูร้อนธันวาคม - กุมภาพันธ์18 - 28°C
ฤดูใบไม้ร่วงมีนาคม - พฤษภาคม11 - 26°C
ฤดูหนาวมิถุนายน - สิงหาคม7 - 19°C
ฤดูใบไม้ผลิกันยายน - พฤศจิกายน 11 - 25°C

การทำงานระหว่างเรียน

เรียนต่อออสเตรเลีย ทำงานได้เฉลี่ย 20 ชั่วโมง/สัปดาห์
หางานก็ง่ายด้วย!!!

ขั้นตอนที่ 2 เลือกหลักสูตร

สถาบันในออสเตรเลียเปิดสอนหลากหลายหลักสูตรให้แก่นักเรียนต่างชาติดังนี้

ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อเรา

เพื่อรับใบประเมินค่าใช้จ่าย (ฟรี) เพียงกรอกข้อมูลด้านล่างนี้