โปรโมชั่นคอร์สภาษาที่สิงคโปร์

ค่าเรียนภาษาที่สิงคโปร์ เริ่มต้น $175.50/week

3 เดือน 43,000 บาท

8 เดือน 174,000 บาท

6 เดือน 131,000 บาท

12 เดือน 248,000 บาท

London School of Business & Finance (LSBF)

Special Prices

เรียน 2 Months = $ 1,900   (=  43,700 บาท)
เรียน 4 Months = $ 3,800  (=  89,700 บาท)
เรียน 6 Months = $ 5,700  (=  131,100 บาท)
เรียน 8 Months = $ 7,600  (= 174,800 บาท)
เรียน 10 Months = $9,000 (= 207,000 บาท)
เรียน 12 Months = $10,800 (= 248,400 บาท)

โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Dec 2019
หรือจนกว่าจะมีการแจ้งปรับโปรโมชั่นจากสถาบัน

หมายเหตุ :
- อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 SGD = 23 THB
- ราคานี้หักส่วนลดแล้ว

Contact us

รับใบประเมินค่าใช้จ่าย (ฟรี) เพียงกรอกข้อมูลด้านล่างนี้