โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Napier

ค่าเรียนภาษาที่เนเปียร์ เริ่มต้น $150/week

เรียนภาษาในวิทยารัฐฯของนิวซีแลนด์

3 เดือน 76,000 บาท

9 เดือน 229,000 บาท

6 เดือน 153,000 บาท

12 เดือน 306,000 บาท

Eastern Institute of Technology
ลด 20%!!

เรียน 12 weeks = $304/week  (= 76,608 THB)
เรียน 24 weeks = $304/week (=  153,216 THB)
เรียน 36 weeks = $304/week (= 229,824 THB)
เรียน 48 weeks = $304/week (= 306,432 THB)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019