โปรโมชั่นคอร์สวิชาชีพที่ออสเตรเลีย

หลักสูตรวิชาชีพออสเตรเลียมีให้เลือกหลากหลายสาขา บางสาขามีฝึกงานด้วย!!


และนักเรียนยังสามารถทำงานพิเศษได้ ขณะเรียนที่ออสเตรเลีย !!

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?​

  • บุคคลทั่วไปที่อาจจบการศึกษาระดับปริญญาแล้ว แต่ต้องการความรู้เสริมในสาขาต่างๆ หรือ
  • นักเรียนที่จบ ม.4 ขึ้นไป และต้องการเรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
    (วิชาเรียนในหลักสูตรนี้สามารถนำไปเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ในมหาลัยของออสเตรเลียได้)

เรียนกี่วัน?

  • ระยะเวลาเรียน : 1 – 3 ปี
  • เรียน 2-3 วัน/สัปดาห์
  • มีฝึกงาน (ในบางหลักสูตร)​

Programs & Promotion :

BUSINESS

PROMOTION
เริ่มต้น $1,350
28,000 บาท/เทอม

MARKETING

PROMOTION
เริ่มต้น $1,245
26,000 บาท/เทอม

ACCOUNT
FINANCE

PROMOTION
เริ่มต้น $1,350
28,000 บาท/เทอม

PROJECT MANAGEMENT

PROMOTION
เริ่มต้น $1,300
27,000 บาท/เทอม

HUMAN RESOURCES

PROMOTION
เริ่มต้น $1,400
29,000 บาท/เทอม

TESOL

PROMOTION
เริ่มต้น $1,650
34,000 บาท/เทอม

TRAVEL
TOURISM

PROMOTION
เริ่มต้น $1,400
29,000 บาท/เทอม

HOSPITALITY MANAGEMENT

PROMOTION
เริ่มต้น $1,250
26,000 บาท/เทอม

COOKERY
PATISSERIE

PROMOTION
เริ่มต้น $1,750
36,000 บาท/เทอม

IT
WEB DESIGN

PROMOTION
เริ่มต้น $1,425
29,000 บาท/เทอม

FASHION DESIGN

PROMOTION
เริ่มต้น $2,300
48,000 บาท/เทอม

INTERIOR DESIGN

PROMOTION
เริ่มต้น $1,950
40,000 บาท/เทอม

MUSIC
TELEVISION

PROMOTION
เริ่มต้น $3,600
75,000 บาท/เทอม

AGED CARE
CHILD CARE / NURSE

PROMOTION
เริ่มต้น $1,688
35,000 บาท/เทอม

HAIRDRESSING
BEAUTY THERAPY

PROMOTION
เริ่มต้น $1,657.50
34,000 บาท/เทอม

Contact us

รับใบประเมินค่าใช้จ่าย (ฟรี) เพียงกรอกข้อมูลด้านล่างนี้