ทุนการศึกษาประเทศออสเตรเลีย

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาออสเตรเลีย (2020)


James Cook University, Brisbane – Australia
เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย Top 2% ของโลก มอบทุนแก่นักศึกษาไทยผุ้สมัครเรียนระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโททุกสาขา มูลค่ากว่า $23,100 หรือ 5แสนกว่าบาท สำหรับผู้สมัครเรียนในปี 2020 (ทุนนี้มีจำนวนจำกัด)