ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลประเทศ​

แคนาดา

ข้อมูลเบื้องต้น

แคนาดา เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก เมืองหลวงคือ กรุงออตตาวา (Ottawa) เมืองสำคัญอื่นๆได้แก่ โทรอนโต (Toronto) มอนทรีออล(Montreal) แวนคูเวอร์ (Vancouver) นครควิเบก (Quebec City) แฮลิแฟกซ์ (Halifax) วินนิเพก (Winnipeg) เอดมันตัน (Edmonton) ปัจจุบันแคนาดาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยถือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระมหากษัตริย์ (หมายเหตุ: พระองค์เดียวกับพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร แต่โดยรัฐธรรมนูญแล้วถือว่าเป็นคนละตำแหน่ง)

ดินแดนที่เป็นประเทศแคนาดาในปัจจุบันในอดีตมีผู้อยู่อาศัยอยู่แล้วเป็นชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่ม เมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 นักสำรวจเดินทางชาวอังกฤษและฝรั่งเศสได้เข้ามาสำรวจ และต่อมาจึงมีการตั้งรกรากขึ้นบนแถบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ในปี ค.ศ.1763 ฝรั่งเศสได้ยอมสูญเสียอาณานิคมเกือบทั้งหมดในทวีปอเมริกาเหนือหลังจากสงครามเจ็ดปี ในปี ค.ศ.1867 มีการรวมตัวของอาณานิคมของอังกฤษ 3 แห่งขึ้น และประเทศแคนาดาก็ถือกำเนิดขึ้นในรูปแบบของเขตปกครองสหพันธรัฐ ประกอบด้วย 4 รัฐ และนี่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มจำนวนขึ้นของรัฐและดินแดนต่างๆ และกระบวนการได้รับอำนาจปกครองตนเองจากสหราชอาณาจักร รัฐบัญญัติแห่งเวสต์มินสเตอร์ในปี ค.ศ.1931 ได้เพิ่มอำนาจปกครองตนเองและเป็นผลให้เกิดพระราชบัญญัติแคนาดาในปี ค.ศ.1982 ซึ่งมีผลให้แคนาดาตัดขาดจากการขึ้นตรงต่ออำนาจของรัฐสภาอังกฤษ

ประเทศแคนาดา ประกอบด้วยรัฐ 10 รัฐ และดินแดน 3 แห่ง และปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2เป็นพระประมุขสูงสุด แคนาดาเป็นประเทศที่ใช้ภาษาทางการ 2 ภาษาทั้งในระดับประเทศและในรัฐนิวบรันสวิก ภาษาทางการ 2 ภาษานั้นคือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แคนาดาเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเป็นประเทศอุตสาหกรรม มีเศรษฐกิจที่หลากหลาย ซึ่งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และพึ่งพาการค้าขาย โดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่แคนาดามีความสัมพันธ์อันยาวนานและสลับซับซ้อน

(ขอบคุณข้อมูลจากเวป วิกิพีเดีย)

ภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ทางเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ และทางตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์คติก และทางใต้ติดกับประเทศสหรัฐอเมริกา พื้นที่ 9,984,670 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (ใหญ่กว่าไทยประมาณ 19 เท่า)

การเมืองการปกครอง

ระบอบการเมือง เป็นประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy) ระบบการปกครอง  ประชาธิปไตยแบบสมาพันธรัฐ (Confederation) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 รัฐ (Province) และ 3 ดินแดน (Territory) โดยแต่ละรัฐมีมุขมนตรี (Premier) เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย รัฐ อัลเบอร์ตา (Alberta) บริติชโคลัมเบีย (British Columbia) แมนิโทบา (Manitoba) นิวบรันสวิก (New Brunswick) นิวฟันด์แลนด์ (Newfoundland and Labrador) โนวาสโกเชีย (Nova Scotia) ออนแทรีโอ (Ontario) ปรินซ์เอดเวอร์ดไอแลนด์ (Prince Edward Island) ควิเบก (Quebec) ซัสแคตเชวัน (Saskatchewan) ดินแดน นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์ (Northwest Territories) นูนาวุต (Nunavut) ยูคอน (Yukon) (ขอบคุณข้อมูลจากเวป thaiembassy.ca/th)

ภูมิอากาศและฤดูกาล

ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ช่วงอุณหภูมิสูงสุดคือประมาณ 34-37 องศาเซลเซียส

ฤดูใบไม่ร่วง
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม อากาศในแคนาดาจะเย็นลงอย่างรวดเร็ว ช่วงอุณหภูมิประมาณ 7-12 องศาเซลเซียส และในช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคม อากาศจะหนาวเย็น สลับกับหิมะ อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 10-0 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมเป็นช่วงที่อากาศหนาวจัด โดยเฉพาะปลายมกราคม- กุมภาพันธ์ อุณหภูมิอาจติดลบ 20-30 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า

ฤดูใบไม้ผลิ
เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน ต้นฤดูใบไม้ผลิอากาศจะเย็นถึงหนาว อุณหภูมิประมาณ 0-10 องศาเซลเซียส และอากาศจะอบอุ่นขึ้นที่ละน้อยสลับฝน อุณหภูมิช่วงปลายใบไม้ผลิประมาณ 20-30 องศาเซลเซียส
(ขอบคุณข้อมูลจากเวป thaibizcanada.com)

เวลา

เวลาประเทศแคนาดาเมื่อเที่ยบกับเวลาประเทศไทยช้ากว่า 12 ชั่วโมง   (เมือง Montreal,Toronto ช้ากว่าไทย 12 ชั่วโมง  เมือง Vancouver ช้ากว่าไทย 15 ชั่วโมง)
(ขอบคุณข้อมูลจากเวป ดูเวลา.com)

ขั้นตอนที่ 2 เลือกหลักสูตร

Get Study ให้คำแนะนำหลักสูตรครอบคลุมหลายระดับชั้น เราเป็นตัวแทนโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศมากมาย คุณสามารถศึกษาข้อมูลของสถาบันได้ในขั้นตอนนี้ และถ้าสนใจสถาบันไหน โปรดติดต่อเพื่อรับคำแนะนำและประเมินค่าใช้จ่ายเป็นลำดับต่อไปค่ะ

ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อเรา

เพื่อรับใบประเมินค่าใช้จ่าย (ฟรี) เพียงกรอกข้อมูลด้านล่างนี้