ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลประเทศ

ออสเตรเลีย

ภูมิประเทศของออสเตรเลีย

เนื้อที่ประเทศออสเตรเลีย 7,682,300 ตารางกิโลเมตร
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก
พื้นที่ 1 ใน 3 ของประเทศเป็นทะเลทราย

รัฐ เมือง และ ระยะทางจากออสเตรเลีย – ไทย

ออสเตรเลียแบ่งเขตการปกครอง 6 รัฐ
เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียคือ Canberra ซึ่งเป็นดินแดนตั้งอยู่ในรัฐ NSW

รัฐในออสเตรเลียเมืองหลวงระยะทางจากประเทศไทยใช้เวลาบินจากประเทศไทย
1. New South WalesSydney7,532 km8 ชม 40 นาที
2. QueenslandBrisbane7,279 km8 ชม 40 นาที
3. South AustraliaAdelaide6,737 km10 ชม 30 นาที
4. TasmaniaHobart7,905 km12 ชม
5. VictoriaMelbourne7,368 km8 ชม 50 นาที
6. Western AustraliaPerth5,336 km6 ขม 44 นาที

สภาพอากาศ

ภูมิอากาศของประเทศออสเตรเลียมีทั้งที่เป็นเขตร้อนและเขตอบอุ่น
อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 27°C ตอนเหนือสุดถึง 13°C ตอนใต้สุด
ภูมิอากาศของประเทศออสเตรเลียมีทั้งที่เป็นเขตร้อนและเขตอบอุ่น
เนื้อที่ส่วนใหญ่ของรัฐ Northern Territory, Queensland และบางส่วนของรัฐ Western Australia ตั้งอยู่ในเขตร้อนเหมือนประเทศไทย นอกนั้นอยู่ในเขตอบอุ่น

ฤดูร้อนธันวาคม - กุมภาพันธ์18 - 28°C
ฤดูใบไม้ร่วงมีนาคม - พฤษภาคม11 - 26°C
ฤดูหนาวมิถุนายน - สิงหาคม7 - 19°C
ฤดูใบไม้ผลิกันยายน - พฤศจิกายน 11 - 25°C

การทำงานระหว่างเรียน

เรียนต่อออสเตรเลีย ทำงานได้เฉลี่ย 20 ชั่วโมง/สัปดาห์
หางานก็ง่ายด้วย!!!

ขั้นตอนที่ 2 เลือกหลักสูตร

สถาบันในออสเตรเลียเปิดสอนหลากหลายหลักสูตรให้แก่นักเรียนต่างชาติดังนี้

ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อเรา

เพื่อรับใบประเมินค่าใช้จ่าย (ฟรี) เพียงกรอกข้อมูลด้านล่างนี้