โปรโมชั่นคอร์สวิชาชีพที่นิวซีแลนด์

เรียนต่อคอร์สวิชาชีพนิวซีแลนด์ เรียนด้วย ทำงานด้วย ถูกกฏหมาย
กับสถาบันคุณภาพของนิวซีแลนด์

ระยะเวลาเรียน 1 – 2 ปี

  • ผู้ที่จบมัธยม 4 ขึ้นไป
  • ผู้ที่จบมหาวิทยาลัยแล้วแต่ต้องการทักษะเสริม
  • ผู้ที่ต้องการเรียนและทำงานพิเศษระหว่างเรียน
  • ผู้ที่ต้องการวีซ่ายาวๆ เรียนต่อที่ต่างประเทศได้นานๆ

Certificate II
Certificate III
Certificate IV
Diploma
Advanced Diploma
Graduate Diploma
Postgraduate Diploma

ทำได้! แต่ต้องเลือกเรียนกับสถาบัน Category 1 เท่านั้นนะ!!  Get Study คัดสรรสถาบันคุณภาพที่จัดอยู่ใน Catergory 1 มาให้แล้ว นักเรียนสามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมายเฉลี่ย 20 ชมต่อสัปดาห์

ชื่อสถาบันชื่อหลักสูตรเมืองวันหมดเขต
โปรโมชั่น
 ค่าเรียนเทอมแรก
AUD$
ค่าเรียนเทอมแรก
THB
Eastern Institute of Technology (EIT)Graduate Diploma in Professional AccountingNapierPro 2019ราคาพิเศษ$5,100102,000
ชื่อสถาบันชื่อหลักสูตรเมืองวันหมดเขต
โปรโมชั่น
 ค่าเรียนเทอมแรก
AUD$
ค่าเรียนเทอมแรก
THB
Eastern Institute of Technology (EIT)NZ Diploma in BusinessNapierPro 2019ราคาพิเศษ$4,70094,000
Eastern Institute of Technology (EIT)NZ Diploma in BusinessGisbornePro 2019ราคาพิเศษ$4,70094,000
New Zealand School of Education (NZSE)NZ Diploma in BusinessAucklandPro 2019ราคาพิเศษ

ราคาปกติ
$3,00060,000
New Zealand School of Education (NZSE)Diploma in BusinessAucklandPro 2019ราคาพิเศษ

ราคาปกติ
$3,50070,000
Eastern Institute of Technology (EIT)Graduate Diploma in BusinessNapierPro 2019ราคาพิเศษ$5,000100,000
Eastern Institute of Technology (EIT)Graduate Diploma in BusinessAucklandPro 2019ราคาพิเศษ$5,000100,000
Eastern Institute of Technology (EIT)Postgraduate Diploma in Applied ManagementNapierPro 2019ราคาพิเศษ$5,375107,500
Eastern Institute of Technology (EIT)Postgraduate Diploma in Applied ManagementAucklandPro 2019ราคาพิเศษ$5,375107,500
Eastern Institute of Technology (EIT)Postgraduate Diploma in Digital BusinessNapierPro 2019ราคาพิเศษ$5,375107,500
Eastern Institute of Technology (EIT)Postgraduate Diploma in Digital BusinessAucklandPro 2019ราคาพิเศษ$5,375107,500
Eastern Institute of Technology (EIT)Postgraduate Diploma in Supply Chain and LogisticsNapierPro 2019ราคาพิเศษ$5,375107,500
Eastern Institute of Technology (EIT)Postgraduate Diploma in Supply Chain and LogisticsAucklandPro 2019ราคาพิเศษ$5,375107,500
ชื่อสถาบันชื่อหลักสูตรเมืองวันหมดเขต
โปรโมชั่น
 ค่าเรียนเทอมแรก
AUD$
ค่าเรียนเทอมแรก
THB
New Zealand School of Education (NZSE)NZ Certificate in Information TechnologyAucklandPro 2019ราคาพิเศษ$3,25065,000
New Zealand School of Education (NZSE)NZ Diploma in Information Technology technical SupportAucklandPro 2019ราคาพิเศษ$4,50090,000
New Zealand School of Education (NZSE)NZ Diploma in IT Software DevelopmentAucklandPro 2019ราคาพิเศษ$4,50090,000
New Zealand School of Education (NZSE)NZ Diploma in Applied Network & Cloud TechnologyAucklandPro 2019ราคาพิเศษ$3,62572,500
Eastern Institute of Technology (EIT)Graduate Diploma in Information TechnologyNapierPro 2019ราคาพิเศษ$5,175103,500
Eastern Institute of Technology (EIT)Postgraduate Diploma in Information TechnologyNapierPro 2019ราคาพิเศษ$5,375107,500
ชื่อสถาบันชื่อหลักสูตรเมืองวันหมดเขต
โปรโมชั่น
 ค่าเรียนเทอมแรก
AUD$
ค่าเรียนเทอมแรก
THB
Eastern Institute of Technology (EIT)NZ Diploma in Wellness and Relaxation MassageNapierPro 2019ราคาพิเศษ$4,65093,000
Eastern Institute of Technology (EIT)NZ Diploma in Sport, Recreation an dExerciseNapierPro 2019ราคาพิเศษ$5,650113,000
ชื่อสถาบันชื่อหลักสูตรเมืองวันหมดเขต
โปรโมชั่น
 ค่าเรียนเทอมแรก
AUD$
ค่าเรียนเทอมแรก
THB
Eastern Institute of Technology (EIT)NZ Diploma in Arts and DesignNapierPro 2019ราคาพิเศษ$5,650113,000
Eastern Institute of Technology (EIT)NZ Diploma in FashionGisbornePro 2019ราคาพิเศษ$5,650113,000
Eastern Institute of Technology (EIT)NZ Diploma in MusicNapierPro 2019ราคาพิเศษ$5,650113,000
Eastern Institute of Technology (EIT)NZ Diploma in Screen ProductionNapierPro 2019ราคาพิเศษ$5,650113,000
Eastern Institute of Technology (EIT)NZ Diploma in Arts and DesignNapierPro 2019ราคาพิเศษ$5,650113,000
ชื่อสถาบันชื่อหลักสูตรเมืองวันหมดเขต
โปรโมชั่น
 ค่าเรียนเทอมแรก
AUD$
ค่าเรียนเทอมแรก
THB
Eastern Institute of Technology (EIT)NZ Certificate in CookeryNapierPro 2019ราคาพิเศษ12,500250,000
Eastern Institute of Technology (EIT)NZ Certificate in CookeryGisbornePro 2019ราคาพิเศษ12,500250,000
Eastern Institute of Technology (EIT)NZ Certificate in BakingNapierPro 2019ราคาพิเศษ$5,250105,000
Eastern Institute of Technology (EIT)NZ Diploma in Cookery (Advanced)NapierPro 2019ราคาพิเศษ$4,62592,500

Accordion Content

ชื่อสถาบันชื่อหลักสูตรเมืองวันหมดเขต
โปรโมชั่น
 ค่าเรียนเทอมแรก
AUD$
ค่าเรียนเทอมแรก
THB
Eastern Institute of Technology (EIT)NZ Certificate in Animal Management (Companion Animals Strand)NapierPro 2019ราคาพิเศษ$5,650113,000
Eastern Institute of Technology (EIT)NZ Certificate in Animal Technology (Veterinary Nursing Assistant Strand)NapierPro 2019ราคาพิเศษ$5,650113,000
Eastern Institute of Technology (EIT)NZ Diploma in Veterinary NursingNapierPro 2019ราคาพิเศษ$5,650113,000
ชื่อสถาบันชื่อหลักสูตรเมืองวันหมดเขต
โปรโมชั่น
 ค่าเรียนเทอมแรก
AUD$
ค่าเรียนเทอมแรก
THB
Eastern Institute of Technology (EIT)NZ Certificate in Animal Management (Companion Animals Strand)NapierPro 2019ราคาพิเศษ$5,650113,000
Eastern Institute of Technology (EIT)NZ Certificate in Animal Technology (Veterinary Nursing Assistant Strand)NapierPro 2019ราคาพิเศษ$5,650113,000
Eastern Institute of Technology (EIT)NZ Diploma in Veterinary NursingNapierPro 2019ราคาพิเศษ$5,650113,000

Contact us

รับใบประเมินค่าใช้จ่าย (ฟรี) เพียงกรอกข้อมูลด้านล่างนี้