GET STUDY ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศฟรีครบวงจร ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี etc..พร้อมทุนการศึกษา สอบถามหลักสูตรที่สนใจเป็นพิเศษได้เลย 02 6344606-7, info@get-study.com                                                                                                                                                                                                                                                                              
   Search

 

  


คอร์สภาษาอังกฤษทั่วโลก
 English Language courses

 คอร์สภาษาอื่นๆ
 Other Language courses


 ปริญญาตรี / ปริญญาโท
 Bachelor / Master Degree


 ประถม / มัธยม
 Junior/ High School program
 Student Exchange


 คอร์สสายวิชาชีพ
 Certificate / Diploma

 

 โครงการเรียน + ฝึกงาน

 Work & Study / Internship


 

 

 สถิติวันนี้

170 คน

 สถิติเมื่อวาน

78 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

3239 คน
19003 คน
376247 คน

เริ่มเมื่อ 2011-12-23

 

เรียนต่ออเมริกา, Lane community college, ทุนการศึกษา, ศึกษาต่อต่างประเทศ, เรียนต่อต่างประเทศ, เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่อปริญญาตรี, เรียนต่างประเทศราคาถูก,

Lane Community College

Location: Eugene, Oregon

เป็นวิทยาลัยชุมชนที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ Lane Community College เป็นวิทยาลัยชุมชนแห่งเดียวของรัฐ Oregon ที่ได้รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาพันธ์อันทรงเกียรติด้านนวัตกรรม (League for Innovation) ซึ่งมีวิทยาลัยชุมชนทั้งหมดเป็นสมาชิกอยู่เพียง 19 แห่งเท่านั้นในสหรัฐอเมริกา ผู้สำเร็จการศึกษาที่ Lane Community College การันตีสามารถโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆในรัฐOregonได้ทุกแห่ง และศูนย์แนะแนวของ Lane ยังสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรีในรัฐอื่นๆอีกด้วย

Option 1: เรียนหลักสูตร Associate Degree ที่ Lane 2 ปี + ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ 2 ปี = รวม 4 ปี

Option 2 : เรียนหลักสูตร Associate Degree ที่ Lane 2 ปี + ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส 1 ปี = รวม 3 ปี

หลักสูตร Associate Degree 2 ปี (คล้ายกับหลักสูตรปวช/ปวสที่ประเทศไทย)
เรียน Associate Degree ที่สหรัฐฯหลักสูตรสายอาชีพ ระยะเวลา 2 ปี
จากนั้นสามารถเลือกที่จะศึกษาต่อปริญญาตรีที่สหรัฐฯ อีก 2 ปี หรือ ฝรั่งเศส 1 ปึ


ศึกษาต่อปริญญาตรี USA

นักเรียนที่จบ Associate Degree 2 ปี ของ Lane Community College
จะได้รับการ การันตี เข้าเรียนต่อปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2

ที่มหาวิทยาลัยในรัฐ Oregon ในสหรัฐอเมริกา
(ซึ่งเรียนอีก 2 ปี จบหลักสูตรปริญญาตรี)

ศึกษาต่อปริญญาตรี France
นักเรียนที่จบ Associate Degree 2 ปี  ของ Lane Community College
จะได้รับการ การันตี เข้าเรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
ที่มหาวิทยาลัย Rennes School of Business ประเทศฝรั่งเศส
(ซึ่งเรียนอีก 1 ปี จบหลักสูตรปริญญาตรี)
คลิก>>เพื่อดูใบรับรองรับเข้าเรียนต่อที่ Rennes School of Business


เมือง Eugene รัฐ Oregon

 เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของรัฐ Oregon ตั้งอยู่ระหว่างรัฐ California และรัฐ Washington เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา มีสภาพภูมิอากาศที่ไม่รุนแรง สภาพแวดล้อมสวยงามตามธรรมชาติ และมีความปลอดภัยสูง ตั้งอยู่ห่างจากมหาสมุทรแปซิฟิก เทือกเขา Cascade และเมือง Portland ซึ่งเป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่ของรัฐ Oregon โดยใช้เวลาในการขับรถยนต์เพียง 90 นาทีเท่านั้น

 

Lane Community College นำเสนอโอกาสที่ดีให้แก่นักศึกษาผู้ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของตน เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสองปีแรกของมหาวิทยาลัย หลักสูตรสายอาชีพ หรือหลักสูตรเทคนิค นักศึกษาชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะเริ่มศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษก่อนแล้วจึงเข้าทำการศึกษาในหลักสูตร 2+2 ของ Lane Community College

หลักสูตรประกาศนียบัตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับวุฒิมัธยม 6
และมีแผนการศึกษาต่อเข้าระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
ผู้ที่เรียนจบหลักสูตร 2 ปีของ Lane Community College สามารถโอนหน่วยกิต
เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นปีที่ 3 ในมหาวิทยาลัยอเมริกันหลายแห่ง

Programs (หลักสุตรต่างๆ)
 หลักสูตร 2 ปี : Lane Community College

การบัญชี

คณิตศาสตร์ประกันภัย

เกษตรศาสตร์

มนุษย์วิทยา

สถาปัตยกรรมศาสตร์

ศิลปศาสตร์

ชีววิทยา

บริหารธุรกิจ

เคมี

การสื่อสาร

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

งานยุติกธรรม

นาฏศิลป์

ทันตแพทยศาสตร์ (เตรียม)

ศิลปการละคร

เศรษฐกิจ

ศึกษาศาสตร์, ปฐมศึกษา

ศึกษาศาสตร์, มัธยมศึกษา

วิศวกรรมศาาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรม

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การศึกษาชาติพันธุ์และพื้นที่

การเงิน

ภาษาต่างประเทศ

การป่าไม้

ภูมิศาสตร์

ธรณีวิทยา

การออกแบบกราฟิก

สุขภาพและสุขศึกษา

การบริหารการดูแลสุขภาพ

ประวัติศาสตร์

 การโรงแรม ร้านอาหาร และการท่องเที่ยว

ทรัพยากรมนุษย์

ออกแบบภายใน

รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ธุรกิจระหว่างประเทศ

วารสารศาสตร์

กฏหมาย (เตรียม)

วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต

วรรณคดี

การตลาด

คณิตศาสตร์

อายุศาสตร์ (เตรียม)

ดนตรี

พยาบาลศาสตร์

ศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี และโรงละคร

 เภสัชศาสตร์ (เตรียม)

ปรัชญา

พลศึกษา

กายภาพบาบัด (เตรียม)

ฟิสิกส์

รัฐศาสตร์

จิตวิทยา

รัฐประศาสนศาสตร์

การประชาสัมพันธ์

นันทนาการ

ศาสนา

สังคมศาสตร์

วาทวิทยา

สถิติ

สัตวแพทยศาสตร์ (เตรียม)

 

เรียนต่ออีก 2 ปี: University in US

สถาบันที่นักศึกษาของ Lane Community C ได้ทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อได้แก่:

มหาวิทยาลัยรัฐ Oregon

มหาวิทยาลัย Oregon State

มหาวิทยาลัย Portland State

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Washington

มหาวิทยาลัย Stanford

มหาวิทยาลัย  Southern California

มหาวิทยาลัย Montana State - เมืองBozeman

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Wisconsin

มหาวิทยาลัย Texas A&M

มหาวิทยาลัย Georgetown

และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่นอีกหลายแห่ง..

 

ค่าเรียน/ ภาคการศึกษา

Start date (ภาคการศึกษา)
ค่าหลักสูตร (2018)
fall...................september
winter..............december
spring..............march
SUMMER............JUNE
 $9,360/ ต่อปี*
(ประมาณ 290,000 บาท)

$3,120/ Term
(1ปี = 3 เทอม)

 


<Back to Homepage>

  

 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ     
บริษัท เก็ท สตัดดิ แอ๊ดไวซ์ จำกัด    
GET STUDY ADVICE CO.LTD 

อาคารไทยสมุทร ชั้นG ห้อง01B     
163 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Thai Samuth Building Suite01B, No. 163 Surawongse Road. Suriyawongse, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500

BTS: สถานีช่องนนทรี exit.4
MRT: สถานีสีลม


Fanpage:Getstudy




Office: 02 634 4606-7

Mobile: 095 368 9269

Mobile: 095 535 9504

Get-study

 
 

 
ทุนการศึกษา




 ข้อมูลประเทศต่างๆ


 

HIGHSCHOOL
NEW ZEALAND 


 HIGHSCHOOL
AUSTRALIA
 

 ทุนการศึกษา
ปริญญาตรี/โทออสเตรเลีย


 คอร์สภาษา + ฝึกทำกาแฟ
เป็นบาริสต้า 5 สัปดาห์+
เมลเบิร์น


 

 

Call >> 02 634 4606

Get Study ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
ให้คำแนะนำ บริการสมัครเรียน ยื่นวีซ่า จัดหาที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ฟรี

สถานที่ตั้งสำนักงาน
อาคารไทยสมุทร
ชั้นG ห้อง01B เลขที่ 163 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Office Address
Thai Samuth Building
Suite 01B, No.163 Surawongse Road. Suriyawonse, Bangrak, Thailand 10500
  BTS >>สถานนีช่องนนทรี (Exit.4) Chong-nonsi station (Exit.4) >> 8 mins walk

MRT>>สถานนีสีลม Silom Station >> 16 mins walk
  Email:info@get-study.com
  Office Telephone: (66) 02 634 4606, (66) 02 634 4607

ช่องทางการติดต่อ และ รับชมข่าวสารของ Get Study

          

High Quality Overseas Education Advice and Services  | Truly Understand Student Needs | 
Proudly Represent World Class Overseas EducationTruly One Stop Overseas Services

GET STUDY เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ได้รับการรับรองจากองค์กรนานาชาติ
         

      เรียนต่อต่างประเทศ  เรียนนอก  ทุนการศึกษา  เรียนนอกราคาถูก  เรียนภาษาจีน  เรียนภาษาอังกฤษ  เรียนไปทำงานไป  เรียนออกแบบ  เรียนภาษาราคาประหยัด  ศึกษาต่อต่างประเทศ  เรียนระดับมัธยม  เรียนระดับปริญญา  เรียนระดับประถม  เรียนต่ออเมริกา  เรียนต่อออสเตรเลีย         
  เรียนต่อต่างประเทศ, เรียนภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาต่างประเทศ, เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่อจีน, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์เรียนต่อสิงคโปร์, เรียนต่อญี่ปุ่น, ศึกษาต่อต่างประเทศเรียนนอกไกลบ้านตั๋วเครื่องบินราคาถูกตั๋วนักเรียนเรียนต่อนอก, เรียนต่อฮอลแลนด์, เรียนและทำงาน, เรียนต่อโท, เรียนต่อฝรั่งเศส, ซัมเมอร์, ซัมเมอร์อังกฤษ, นักเรียนแลกเปลี่ยน, เรียนภาษาราคาถูก, โรงเรียนมัธยมต่างประเทศ, เรียนต่อการโรงแรม, work&study, คอร์สภาษาอังกฤษต่างประเทศ, ทุนการศึกษา, เรียนต่อ MBA, เรียนต่างประเทศราคาถูก, เรียนภาษาจีน, เรียนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาฝรั่งเศส, เรียนภาษาออสเตรเลีย, เรียนภาษาเยอรมัน, นักศึกษาฝึกงาน, เรียนต่อปริญาตรี, นักเรียนแลกเปลี่ยน, เรียนต่อเยอรมัน

Copyright (c) 2013 by Get Study Advice Co.,Ltd. All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติกฎหมาย

Address: Thai Samut Building, Suite 01B, Ground Floor, 163 Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.

 

บริษัท เก็ท สตัดดิ แอ๊ดไวซ์ จำกัด, อาคารไทยสมุทร ห้อง 01บี ชั้นจี, 163 ถนนสุรวงศ์, สุริยวงศ์, บางรัก, กรุงเทพ 10500

Tel: +662 6344606, +662 6344607, Fax: +662 6344608

เรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ ไปกับ GET STUDY ADVICE CO., LTD



Powered by AIWEB