โปรโมชั่นคอร์สภาษาที่สิงคโปร์

London School of Business & Finance (LSBF)

Special Prices

เรียน 2 Months = $ 1,900   (=  43,700 บาท)
เรียน 4 Months = $ 3,800  (=  89,700 บาท)
เรียน 6 Months = $ 5,700  (=  131,100 บาท)
เรียน 8 Months = $ 7,600  (= 174,800 บาท)
เรียน 10 Months = $9,000 (= 207,000 บาท)
เรียน 12 Months = $10,800 (= 248,400 บาท)

โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Oct 2019

หมายเหตุ : อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 SGD = 23 THB

Contact us

รับใบประเมินค่าใช้จ่าย (ฟรี) เพียงกรอกข้อมูลด้านล่างนี้